ROHS tekiz tegelek 16mm Puşbutton 1no1nc Spdt kiçi 12 wolt çyra çyralary çalyşmak Mini düwmesi Ip67 öndüriji we zawod |Dahe Elektrik

Tekiz tegelek 16mm Puşbutton 1no1nc Spdt Kiçijik 12 wolt çyra çyralary kiçi düwme Ip67

Gysga düşündiriş:

Haryt modeli:HBDGQ16F- □ E (Z) / J / S.

Deşik deşiginiň ululygy:16MM

Geçiş gymmaty:Ith: 0.1A, UI: DC12V

Işleýiş görnüşi:Wagtlaýyn, Latching

Min.Order mukdary:40 bölek / bölek

Töleg usuly:T / T (Sim geçirmesi), Paypal, Kredit kartoçkasy

Degişli wideo:Basyň

Elýeterli enjamlar:Liftler, zarýad beriş üýşmeleri, awtomatlaşdyryş enjamlary, awtoulag serişdeleri, ýahtalar, giriş gözegçiligi, awtomatiki usulda dolandyrylýan ulaglar, tornalar, liftler, gazon otlaýjylar


Önümiň jikme-jigi

Näme üçin bizi saýlaýarys?

Haryt bellikleri

youtube
Önümiň baş sahypasy

Önümiň beýany:

Täze super gysga göwrümli, 16MM wagtlaýyn 1no1nc suw geçirmeýän IP67 metal halka wyklýuçateli, ýeňil düwmesi, bedeniniň uzynlygy bary-ýogy 21,65mm.Gurlan suw geçirmeýän enjam, başga reňk goldaýar.

Haryt modeliniň spesifikasiýasy:

Önüm-model-spesifikasiýa

Haryt ölçegi:

Önümiň ululygy

Tehniki parametr:

HBDGQ16-11 seriýasy Tekiz baş halkasy LED düwme düwmesi

Haryt modeli: HBDGQ16F- □ E (Z) / J / S.
Çukuryň ululygy: 16mm
Geçiş bahasy: Ith: 0.1A, UI: 12V
Işleýiş görnüşi: Wagtlaýyn, Latching
Aragatnaşyk konfigurasiýasy: 1NO1NC
Daş görnüşi: Kellesi: Poslamaýan polat / HK; Geçmek düwmesiniň üstü: Poslamaýan polat / Nikel bilen örtülen bürünç; Pyýada: PBT; Aragatnaşyk: Kümüş garyndy;
Terminalyň görnüşi: Terminal
Iş gurşawynyň temperaturasy: -25 ℃ ~ + 65 ℃
Baglanyş formasy: Kebşirleýiş sim
Çyra monjuk parametrleri
Bahalandyrylan naprýa: eniýe: 3V / 6V / 12V
Bahalandyrylan tok: ≤20mA
Reňk: Gyzyl / Greenaşyl / Sary / Mämişi / Gök / Ak
Durmuş: 50000 sagat
Gorag derejesi: IP67
Aragatnaşyk garşylygy: ≤100mΩ
Izolýasiýa garşylygy: ≥100MΩ
Elektrik garşylygy: AC250V, 1min
Durmuş
Elektrik bölegi: Bahalandyrylan ýük astynda 10,000 gezek işlediň
Mehaniki bölegi: 50,000 gezek adaty bir hereket ýok

Alyjylar tarapyndan ýüze çykýan meseleler:

S: Bu düwmäniň 19 mm gurnama deşigi barmy?

J: “Salam, häzirki wagtda bu görnüşimizde bary-ýogy 16 mm gurnama deşik bar we geljekde beýleki deşikleri ösdürmegi dowam etdireris.Indiki maglumatlar üçin bize üns bermegiňizi haýyş edýäris. "

S: 2NO2NC suw geçirmeýän IP67 düwmesi barmy?

J: "Hawa, 2NO2NC suw geçirmeýän IP67 ýerine ýetirmek üçin başga düwmelerimiz bar."

S: Bu iki reňkli yşyklandyryşy goldaýarmy?

J: "Bagyşlaň , Bu enjam goldanylmaýar, sebäbi içerki enjam has köp lampa monjuklaryny gurmak üçin gaty az."

Ynamyňyz we goldawyňyz üçin sag boluň!

 


*2003-nji ýylda esaslandyrylan we düwme düwmelerini açmak ulgamynda tejribeli20 ýyldan gowrak.

*Bizde doly önümçilik liniýasy, ösen önümçilik enjamlary, synag enjamlary we synag gurallary bartalaplaryna laýyklykda amala aşyrylýarIS09001hiliň barlagy ulgamy.

*Wedünýäde iň gowy 500kärhanalaryň hyzmatdaşlygy bar.

 
*Birnäçe sebitleýin ofis: Italiýa, Günorta Koreýa, Şençzhenen, Çeh, Ispaniýa, Günorta Afrika we ş.m.
 
*Birnäçe sergä gatnaşdy:Mýunhen, Germaniýa, Koreýa elektronika sergisi, Şençzhenen ýokary tehnologiýa ýarmarkasy, Japanaponiýa, Hindistan, ABŞ we beýleki halkara sergiler.*Tehniki patentleriň birnäçesi:CCC (CQC), UL, Rohs, TUV, UL, CE we ş.m.

*Esasy önümçilik düwmeleri:Anti-wandal metal basmak düwmesiniň wyklýuçatelleri (suw geçirmeýän), plastmassa düwme düwmeleri, enjamlary dolandyrmak we paneli gurnamak üçin ýokary tok açarlary, mikro syýahat wyklýuçatelleri (liftde ulanyp bolýar), duýgur wyklýuçatel, 20a ýokary tok wyklýuçateli, signal çyrasy (görkeziji), buzzerler we düwme düwmeleri.

*Köp mukdarda belli bir arzanladyş bolup biler.

*Basmak düwmesiniň wyklýuçatellerini nirede ulanyp bolar?Cgözegçilik gutusy, lift, hereketlendiriji otly, senagat torna enjamy, Täze energiýa enjamy Zarýad beriş üýşmesi, doňdurma maşyn, blender, kofe maşyn, dolandyryş paneli, motosikl, kesiji maşyn, maşyn gurallary enjamlary, Medicalequample, awtomatlaşdyryş enjamlary, gün enjamlary, ýahta, howpsuzlyk enjamlary, ýyladyş enjamlaryny, CNC enjamlaryny, dolandyryş tutawaçlaryny, ses enjamlaryny, diý paneli we ş.m. barlaň

Düwmelerimiz giňden ulanylýar, öndürijiler tarapyndan gönüden-göni satylýar, hiline has ygtybarly we saýlamak üçin ýeterlik önüm sanawyna eýe.-Eke-täk satuw, nägileligiňiz bar bolsa arz edip bilersiňiz

 

*Resmi sosial mediýamyza üns beriň, abuna ýazylan suratlary iberiň, arzanladyşlardan we käbir önümlerden lezzet alyp bilersiňiz10% arzanladyş!!!


Önümiň düşündirişini geçirerisher sişenbe ýa-da penşenbewagtal wagtal.Önüm hakda soraglaryňyz bar bolsa, has giňişleýin öwrenmek üçin göni ýaýlymymyza tomaşa edip bilersiňiz
Täze we köne müşderilere tomaşa etmek üçin hoş geldiňiz!

Iň soňky göni ýaýlymda başlar4 s.m 11-nji awgustda (Hytaý wagty)

Goldawyňyz üçin sag boluň!

 

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň