ROHS Plastmassa 16mm tegelek kwadrat gönüburçly kellesi Gyzyl ýaşyl tegelek kiçi wyklýuçatel çyralary 48v öndüriji we zawod |Dahe Elektrik

Plastmassa 16mm tegelek kwadrat gönüburçly kellesi Gyzyl ýaşyl tegelek kiçi wyklýuçatel çyralary 48v

Gysga düşündiriş:

Haryt modeli:HBDS1-A ○ - □ D (Z)

Deşik deşiginiň ululygy:16MM

Kelle görnüşi:Tegelek / kwadrat / gönüburçly

Geçiş gymmaty:Ith: 5A, UI: 250V

Işleýiş görnüşi:Wagtlaýyn, Latching

Min.Order mukdary:40 bölek / bölek

Töleg usuly:T / T (Sim geçirmesi), Paypal, Kredit kartoçkasy

Degişli wideo:Basyň

Elýeterli enjamlar:Liftler, zarýad beriş üýşmeleri, awtomatlaşdyryş enjamlary, awtoulag serişdeleri, ýahtalar, giriş gözegçiligi, awtomatiki usulda dolandyrylýan ulaglar, tornalar, liftler, gazon otlaýjylar


Önümiň jikme-jigi

Näme üçin bizi saýlaýarys?

Haryt bellikleri

youtube
Önümiň baş sahypasy

Önümiň beýany:

16 mm Diş deşikleri plastmassa 1no1nc 2no2nc düwmejik gyzyl ýaşyl gök tegelek kellesi, inedördül kellesi, gönüburçly kellesi. Üç dürli kelle model belgisinde degişlilikde AY, AJ we AF-ni görkezýär.

Haryt modeliniň spesifikasiýasy:

HBDS1-A-Önüm-Model-spesifikasiýa8

Haryt ölçegi:

HBDS1-AY, AF, AJ-11D Önümiň ululygy

Tehniki parametr:

HBDS1-A tegelek inedördül gönüburçly baş wyklýuçatel

Haryt modeli: HBDS1-A ○ - □ D (Z)
Çukuryň ululygy: 16mm
Geçiş bahasy: Ith: 5A, UI: 250V
Işleýiş görnüşi: Wagtlaýyn, Latching
Aragatnaşyk konfigurasiýasy: 1NO1NC, 2NO2NC
Daş görnüşi: Geçmek düwmesiniň üstü: HK;
Gabyk: HK;
Nut: HK;
Habarlaşmak üçin: Kümüş garyndy;
Terminalyň görnüşi: Terminal
Iş gurşawynyň temperaturasy: -25 ℃ ~ + 65 ℃
Hereket urmagy: Takmynan 3.2mm
Baglanyş formasy: Goldaw birleşdirijisi / Kebşirleýiş sim
Çyra monjuk parametrleri
Bahalandyrylan naprýa: eniýe: 6V / 12V / 24V / 36V / 110V / 220V (Beýleki naprýa .eniýeleri sazlap bolýar)
Bahalandyrylan tok: ≤20mA
Reňk: Gyzyl / Greenaşyl / Sary / Mämişi / Gök / Ak
Durmuş: 50000 sagat
Gorag derejesi: IP40
Aragatnaşyk garşylygy: ≤50mΩ
Izolýasiýa garşylygy: ≥100MΩ
Elektrik garşylygy: AC2500V, 1min
Durmuş
Elektrik bölegi: Bahalandyrylan ýük astynda 50,000 gezek işlediň
Mehaniki bölegi: 1000,000 gezek adaty bolmadyk hereket ýok

Alyjylar bilen ýüzbe-ýüz bolýan meseleler:

S: Başga reňkli kelleleriňiz barmy?

J: "Hawa, bu düwme seriýaly yşyklar kelläniň reňkine laýyk gelýär."

S: Önümiň ululygy mm-de barmy?

J: "Hawa, dogry. Tegelek kelläniň ululygy 15,4mm, inedördül kelläniň ululygy 18mm * 18mm ect gönüburçly kelläniň ululygy 18mm * 25mm."

S: singleeke dolandyryş (1NO1NC) bilen goşa dolandyryş (2NO2NC) arasynda näme tapawut bar?

J: "roweke hatar, aşaky böleginde diňe wyklýuçatel aýaklarynyň bardygyny aňladýar. Iki hatar aşakda iki sany kommutator aýagynyň bardygyny aňladýar."

Ynamyňyz we goldawyňyz üçin sag boluň!


*2003-nji ýylda esaslandyrylan we düwme düwmelerini açmak ulgamynda tejribeli20 ýyldan gowrak.

*Bizde doly önümçilik liniýasy, ösen önümçilik enjamlary, synag enjamlary we synag gurallary bartalaplaryna laýyklykda amala aşyrylýarIS09001hiliň barlagy ulgamy.

*Wedünýäde iň gowy 500kärhanalaryň hyzmatdaşlygy bar.

 
*Birnäçe sebitleýin ofis: Italiýa, Günorta Koreýa, Şençzhenen, Çeh, Ispaniýa, Günorta Afrika we ş.m.
 
*Birnäçe sergä gatnaşdy:Mýunhen, Germaniýa, Koreýa elektronika sergisi, Şençzhenen ýokary tehnologiýa ýarmarkasy, Japanaponiýa, Hindistan, ABŞ we beýleki halkara sergiler.*Tehniki patentleriň birnäçesi:CCC (CQC), UL, Rohs, TUV, UL, CE we ş.m.

*Esasy önümçilik düwmeleri:Anti-wandal metal basmak düwmesiniň wyklýuçatelleri (suw geçirmeýän), plastmassa düwme düwmeleri, enjamlary dolandyrmak we paneli gurnamak üçin ýokary tok açarlary, mikro syýahat wyklýuçatelleri (liftde ulanyp bolýar), duýgur wyklýuçatel, 20a ýokary tok wyklýuçateli, signal çyrasy (görkeziji), buzzerler we düwme düwmeleri.

*Köp mukdarda belli bir arzanladyş bolup biler.

*Basmak düwmesiniň wyklýuçatellerini nirede ulanyp bolar?Cgözegçilik gutusy, lift, hereketlendiriji otly, senagat torna enjamy, Täze energiýa enjamy Zarýad beriş üýşmesi, doňdurma maşyn, blender, kofe maşyn, dolandyryş paneli, motosikl, kesiji maşyn, maşyn gurallary enjamlary, Medicalequample, awtomatlaşdyryş enjamlary, gün enjamlary, ýahta, howpsuzlyk enjamlary, ýyladyş enjamlaryny, CNC enjamlaryny, dolandyryş tutawaçlaryny, ses enjamlaryny, diý paneli we ş.m. barlaň

Düwmelerimiz giňden ulanylýar, öndürijiler tarapyndan gönüden-göni satylýar, hiline has ygtybarly we saýlamak üçin ýeterlik önüm sanawyna eýe.-Eke-täk satuw, nägileligiňiz bar bolsa arz edip bilersiňiz

 

*Resmi sosial mediýamyza üns beriň, abuna ýazylan suratlary iberiň, arzanladyşlardan we käbir önümlerden lezzet alyp bilersiňiz10% arzanladyş!!!


Önümiň düşündirişini geçirerisher sişenbe ýa-da penşenbewagtal wagtal.Önüm hakda soraglaryňyz bar bolsa, has giňişleýin öwrenmek üçin göni ýaýlymymyza tomaşa edip bilersiňiz
Täze we köne müşderilere tomaşa etmek üçin hoş geldiňiz!

Iň soňky göni ýaýlymda başlar4 s.m 11-nji awgustda (Hytaý wagty)

Goldawyňyz üçin sag boluň!

 

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň