Senagat habarlary

 • CDOE |HBDS1GQ düwmesini üýtgetmek boýunça gollanma

  CDOE |HBDS1GQ düwmesini üýtgetmek boýunça gollanma

  Açar sözler: HBDS1GQ metal düwmesi, Terminal wyklýuçateller, Alýuminiý örtük düwmesi, SPDT 22mm wyklýuçatel, Önümiň beýany 1. Seriýa Giriş HBDS1GQ seriýaly metal düwmeler, dürli gurnama çuňlugy üçin amatly uzaldylan ýüpli gabyk korpusy. Birnäçe baş görnüşi: Tekiz kellesi, Jaň L ...
  Koprak oka
 • CDOE |AGQ metal düwmesi kommutasiýa gollanmasy

  CDOE |AGQ metal düwmesi kommutasiýa gollanmasy

  1. Seriýa Giriş AGQ seriýaly metal basmak düwmesiniň wyklýuçatelleri super metal gurluşy we tekiz görnüşi dizaýnyna eýe. Suw geçirmeýän rezin halkalar ýaly enjamlar bilen enjamlaşdyrylan açyk LED lampa monjuklaryny ulanyp, kümüş kontakt lehim aýaklaryndan ýasalan. , 12V, 24V, 48V, ...
  Koprak oka
 • Gowy düwmäni nädip saýlamaly?

  Gowy düwmäni nädip saýlamaly?

  Elektrik gözegçiliginde düwme wyklýuçateli iň köp ýaýran we aňsatlyk bilen gözden salnan elektrik böleklerinden biridir.Aslynda kiçi wyklýuçatele baha bermäň, ähmiýeti az däl.Howpsuzlyk hadysalary, hili pes we düwmesi bolan düwmäniň kommutatory sebäpli ýüze çykýar ...
  Koprak oka
 • Cdoe mikro basmak düwmesi, Elektron kommutasiýa düwmesi, aliexpress-de ýokary tok açary

  Cdoe mikro basmak düwmesi, Elektron kommutasiýa düwmesi, aliexpress-de ýokary tok açary

  Global müşderileriň az mukdarda CDOE-iň LED görkezijilerini, düwme wyklýuçatellerini we buzzer önümlerini satyn almak we az mukdarda CDOE düwme wyklýuçatellerini satyn almak isleglerini has gowy kanagatlandyrmak üçin ABŞ-da AliExpress platformasynda aýratyn dükanlarymyz bar. we ...
  Koprak oka
 • Metal düwmäniň ýokary tok wyklýuçateliniň düzümi

  Metal düwmäniň ýokary tok wyklýuçateliniň düzümi

  Suratda görkezilen düwme wyklýuçateli, 2022-nji ýylda täze döredilen 10a ýokary tokly düwme wyklýuçatelidir. Currentokary tok wyklýuçatellerine mätäç käbir müşderiler üçin ýörite işlenip düzüldi.Ösüş prosesinde bu düwme diňe öwrümlerden we öwrümlerden ejir çekmedi, bu ...
  Koprak oka
 • Currentokary tok basmak düwmesi näme?

  Currentokary tok basmak düwmesi näme?

  Currentokary tok wyklýuçateli näme?Currentokary tok wyklýuçatelleriniň kontakt garşylygy gaty pes.Elektrik üpjünçiligi, radio ýygylygy, kondensatoryň zyňylmagy, impuls, geçiriş we kran saýlamak üçin ulanylýar.Olar pes we ýokary woltly güýç ýükleri üçin ýa-da izolirlenen no-l üçin köp kondensator banklary üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Düwmeleriň wyklýuçateliniň görnüşleri haýsylar

  Düwmeleriň wyklýuçateliniň görnüşleri haýsylar

  Düwmeleriň köp görnüşi bar we klassifikasiýa usuly başgaça bolar.Adaty düwmelere düwmeler, düwmeler, joýstik görnüşleri we yşyklandyrylan düwmeler ýaly düwmeler girýär.Düwme düwmesiniň wyklýuçatelleriniň birnäçe görnüşi: 1. Gorag görnüşi düwmesi: p bolup bilýän gorag gabygy bolan düwme ...
  Koprak oka
 • IP näme diýmek?Bu nämäni aňladýar?

  IP näme diýmek?Bu nämäni aňladýar?

  Düwme wyklýuçatel önüminiň parametrleri IP we IK ýaly käbir bahalar bilen bellener.Olaryň manysyny bilýärsiňmi?Tozdan goramak üçin IP derejesini goramagyň manysy, tozany goramak üçin ikinji san bahasy 0 ýörite gorag ýok 0 ýörite gorag ýok ...
  Koprak oka
 • Täze HBDY5 seriýaly düwmelerimizi nädip ýygnamaly?

  Täze HBDY5 seriýaly düwmelerimizi nädip ýygnamaly?

  HBDY5 seriýa düwmesi iň soňky ösen ýokary tok düwmesidir.Bazardaky asyl xb2 düwmesiniň esasynda, gurnamany has çalt, has gowy we has berkitýän täze gysga gurnama usuly, hoz bilen berkidilen panel, aýlaw görnüşli görnüş bazasy we erkin gurnalan aragatnaşyk moduly kabul edilýär. ...
  Koprak oka
 • Wyklýuçatelleriň görnüşlerini bilýärsiňizmi?

  Wyklýuçatelleriň görnüşlerini bilýärsiňizmi?

  Adatça kontakt kombinasiýalary 4 görnüşe bölünýär, meselem : SPST (leeke polýus ýeke zyňmak) SPDT (bir polýus goşa zyňmak) DPST (goşa polýus, bir gezek zyňmak) DPDT (goşa polýus goşa zyňmak) ✔SPST (leeke polýus ýeke zyňmak) SPST iki terminaly gysgyçly iň esasy açyk wyklýuçatel, w ...
  Koprak oka
 • Basmak wyklýuçatelleri nirede ulanylýar?

  Basmak wyklýuçatelleri nirede ulanylýar?

  Her kimiň wyklýuçatel bilen tanyşdygyna we her öý hojalygynyň onsuz edip bilmejekdigine ynanýaryn.Wyklýuçatel, zynjyry güýçlendirip, toguny öçürip ýa-da toklary beýleki zynjyrlara geçirip bilýän elektron komponentdir.Elektrik wyklýuçateli egrini birleşdirýän we kesýän elektrik garniturasydyr ...
  Koprak oka
 • Elektrik togundaky “men” we “O” nämäni aňladýar?

  Elektrik togundaky “men” we “O” nämäni aňladýar?

  Some Käbir uly enjamlaryň tok açarynda “I” we “O” nyşanlary bar.Bu iki nyşanyň manysyny bilýärsiňizmi?“O” öçürilýär, “men” işleýär.“O” -ny “öçürmek” ýa-da “çykmak ...” gysgaltmasy diýip pikir edip bilersiňiz.
  Koprak oka
 • Mikro syýahat düwmesiniň wyklýuçatelleriniň dürli görnüşleri haýsylar?

  Mikro syýahat düwmesiniň wyklýuçatelleriniň dürli görnüşleri haýsylar?

  Mikro syýahat kommutatorlary, depressiýa düşende, kontaktlary zerur ýagdaýa geçirmek üçin leňri göterýän hereketlendiriji bar.Mikro wyklýuçateller köplenç basylanda “basmak” sesini çykarýar, bu ulanyja hereket barada habar berýär.Mikro wyklýuçatellerde köplenç gurnamak üçin deşikler bar ...
  Koprak oka
 • Basmak düwmesi üçin ýörite logo nädip ýasamaly?

  Basmak düwmesi üçin ýörite logo nädip ýasamaly?

  Custom Custörite nyşanlary nädip lazer bilen basmaly (Ilki bilen, iş stolunda özleşdirilmeli önümleri ýerleşdirmek üçin lazer enjamy gerek) 1-nji ädim - Dizaýnyňyzy kompýuterde işe giriziň.Programmaňyzy açyň we ýörite nyşanlary öndüriň (Mysal üçin: gürleýji), Çyzmak guralyny ulanyň ...
  Koprak oka
 • Bi reňkli LED wyklýuçatel nähili işleýär?

  Bi reňkli LED wyklýuçatel nähili işleýär?

  Iki reňkli yşyk-diodly indikatorlarda 'ters paralel' birikdirilen iki sany LED bar.Iki yşyklandyryjy köplenç ýaşyl we gyzyl bolýar.Diýmek, tok enjamyň üsti bilen bir tarapa akýan bolsa, yşyk-diodly ýaşyl yşyk, we tok başga tarapa akýan bolsa LED yşyklary gyzyl bolýar. Iň köp ulanylýan gurşaw signal çyrasydyr ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2