Us Biz hakda

Biz kim

Biz kim

“Yueqing Dahe Electric Co., Ltd.”2003-nji ýylda esaslandyrylan Hytaýyň Zhejiang şäherinde ýerleşýär. Kompaniýa, düwme öndürijileriniň biri hökmünde dizaýn, önümçilik, satuw, hyzmat. Düwme düwmesi pudagynda 20 ýyldan gowrak tejribe.

Zawodymyz ýokary hilli wandala garşy metal suw geçirmeýän düwme wyklýuçatellerini, görkeziji çyralary, plastmassa wyklýuçatelleri, ýokary tok wyklýuçatellerini, mikro-syýahat wyklýuçatellerini, buzzerleri, gyssagly kömek wyklýuçatellerini we wyklýuçatel önümlerini öndürmäge ünsi jemleýär. Biz hemişe ýokary hilli önüm öndürmek isleýäris. we hyzmatlar, Önümlerimiz amatly baha we ygtybarly hil bilen Europeanewropa, Amerikan, Aziýa, Afrika we Günorta Amerika bazarlaryna girýär.

Güýçli toparymyz, hünärmen we innowasiýa gözleg topary, ökde önümçilik topary, hünärmen we hassalar satuw işgärleri, doly önümçilik liniýasy, ösen önümçilik enjamlary, synag enjamlary we ş.m. önümlerimiz UL, CE, RoHS, ISO9001 aldy , Gowy hiline göz ýetirmek üçin TUV, CCC we SGS şahadatnamalary. Biz hytaý kommutator markasyny gurýarys we Koreýa we Türkiýe ýaly ýerlerde agentler bilen önümlerimizi dünýäniň ähli künjegine hödürleýäris.

Kärhana medeniýeti

Kärhananyň wezipesi:

Qualityokary hilli önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmek we hytaý butiki kommutator markasyny döretmek.

Korporatiw görüş:

Senagatyň ösüşine ýolbaşçylyk etmek we bilelikde has gowy geljegi döretmek.

Korporatiw gymmatlyklar:

Bütewilik, jogapkärçilik, seresaplyk we berklik, täzelik we paýlaşma.

Ösüş düşünjesi:

Konsentrik, deň-duş, bilelikde ulalyň

Kärhananyň ruhy:

Doganlyk, pragmatizm, yhlas

Kärhana medeniýeti

Ösüş kursy

 • 2002
  “Yueqing Dahe Electric Co., Ltd.”, Zhejiang welaýatynyň Wenzhou şäherinde döredildi.
 • 2003
  Januaryanwar aýynda resmi taýdan hasaba alyndy, söwda belligi CDOE-i iýun aýynda hasaba aldy we daşarky dünýäde tanatdy we Wuhan şäherinde geçirilen Hytaý elektronika sergisine gatnaşdy we ep-esli netijeleri gazandy.
 • 2004
  Maý aýynda CCC şahadatnamasyny we birnäçe tehniki patent şahadatnamasyny aldyk.CDOE seriýaly önümler Hytaýda ulanyjylaryň köpüsi tarapyndan çalt tanalýar.
 • 2006
  Kompaniýa CE, RoHS we beýleki kär şahadatnamalaryny aldy;Gözleg, önümçilik we satuw gözegçiligini amala aşyryň.
 • 2008-nji ýyl
  Ajaýyp önümçilik liniýalary bilen enjamlaşdyrylan ajaýyp önümçilige ýetmek.
 • 2010-njy ýyl
  Şol bir wagtyň özünde, kompaniýa Milli patent edarasy tarapyndan tassyklanan 7 tehnologiýa patent şahadatnamasyny we şahadatnamasyny aldy.
 • 2012
  Programma ulgamy we doly awtomatiki enjamlar bilen tanyşdyrmak, awtomatiki önümçiligi amala aşyrmak we tehnologiki üstünlikleri we täzelikleri amala aşyrmak;Şol ýyl Germaniýanyň Mýunhen şäherinde geçirilen “Elektronika” sergisine gatnaşdy we Italiýada agent gurdy.
 • 2013
  ISO9001: 2008 hil dolandyryş ulgamy kepilnamasy arkaly we IP67, IP68 suw geçirmeýän derejeli şahadatnama aldy.Koreýanyň Seul şäherinde geçirilen elektronika sergisine gatnaşdy we Koreýa agentini döretdi.
 • 2015
  CHTF-e gatnaşmak üçin Şençzhenen şäherinde birnäçe CCC hökmany önüm kepilnamasy, Şençzhenen agentini döretdi.
 • 2016
  SGS synagyndan geçdik we TUV RHEINLAND şahadatnamasyny, Reach şahadatnamasyny, UL şahadatnamasyny we Kanadadan CUL şahadatnamasyny aldyk.Germaniýa Mýunhen elektronika sergisine gatnaşdy we birnäçe halkara belli kärhanalar bilen hyzmatdaşlyk ylalaşygyna geldi. Çehiýada, Ispaniýada, Günorta Afrikada we beýleki ýurtlarda agentleri dörediň.
 • 2018
  Kompaniýanyň tehnologiýa bölüminiň uzak möhletleýin gözlegleri we ösüşleri arkaly 13-e golaý patent aldyk.We Zhejiang welaýatynyň ylym we tehnologiýa kärhanasynyň şahadatnamasy.Şol ýyl halkara bazardaky paýyny eýelemek we kärhananyň halkara bazaryndaky täsirini ýokarlandyrmak üçin Japanaponiýada, Hindistanda, ABŞ-da we beýleki ýurtlarda geçirilen halkara sergilere gatnaşdyňyz.