O CDOE |HBDS1GQ düwmesini üýtgetmek boýunça gollanma

Açar sözler:HBDS1GQ metal düwmesi,Terminal wyklýuçatellerini dakyň,Alýumin örtük düwmesi,SPDT 22mm wyklýuçatel, Önümiň beýany

1.Seriýa giriş

HBDS1GQ seriýaly metal düwmeler, dürli gurnama çuňlugy üçin amatly uzaldylan sapakly wyklýuçatel korpusy. Birnäçe kelle görnüşi: Tekiz kelle, halka LED, halka we güýç nyşany.304 poslamaýan polatdan ýasalan metal gabyk diňe bir owadan bolman, eýsem daşky görnüşi hem müşderiniň isleglerine görä elektrikleşdirilip bilner (Alýuminiý örtük reňki: Gyzyl, Greenaşyl, Gök, Gyrmyzy, Gara, .etc) .Möhürlemek ygtybarly we suw geçirmeýär. rezin halka, suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän kellede gurlupdyr.Dürli ýerlere ulanylyp bilner we ýokary çyglylyk bilen daşky gurşawa aňsatlyk bilen çydap biler.Suw geçirmeýän derejesi IP65-e ýetip biler.Durnuk we täsirli, energiýa tygşytlaýjy we ekologiýa taýdan arassa import edilýän LED lampa çipleri, deň ýagtylygy çykarýar we LED lampa monjuklarynyň reňkleri gyzyl, ýaşyl, sary, mämişi, gök we ak bolýar.Umumy aragatnaşyk konfigurasiýasy 1NO1NC (SPDT).Iki birikdiriş usuly, sim salmak ýa-da nurbat ýazgylary;wyklýuçatel reýtingi: 5A / 250. Işleýiş görnüşi: täzeden düzmek ýa-da gulplamak saýlanyp bilner; Gurmak deşiginiň diametri 19/22/25 / 30mm.

 

Geçiş görnüşi

Wagtlaýyn: Basylanda işleýär, ýagdaýy dikeltmek üçin çykýar.

Gabat gelmek: Çykandan soň işlemegi dowam etdiriň, dowam etdirmek üçin ýene bir gezek basmaly.

 

HBDS1GQ HYZMATLARY

 

 

2.Tehniki parametrler

Geçiş reýtingi:

AC : 5A / 250V

Daşky gurşawyň temperaturasy:

-25 ℃ ~ + 65 ℃

Aragatnaşyk garşylygy:

≤50MΩ

Izolýasiýa garşylygy:

≥100MΩ

Dielektrik güýji:

AC1780V

Mehaniki durmuş:

0001000,000 gezek

Elektrik ömri:

, 00050,000 gezek

Geçiş gurluşy:

Iki gezek arakesme nokady

Geçiş kombinasiýasy:

1NO1NC

Metal üstündäki metal partlama garşy:

IK08

Gorag synpy:

IP65

Işleýiş basyjy güýç :

3 ~ 5N

Operasiýa urgy :

3mm

Gyrgyç momenti :

5 ~ 14N

Gabyk materialy :

Nikel örtülen bürünç ain Poslamaýan polat

Düwme materialy :

Poslamaýan polat

Esasy material :

Plastiki esas

Habarlaşmak üçin material :

Kümüş garyndy

 

3.  LED lampa monjuk aýratynlyklary

Çyra monjuk görnüşi:

AC DC umumy maksat

Bahalandyrylan naprýa: eniýe:

1.8V 、 2.8V 、 6V 、 12V 、 24V 、 36V 、 110V 、 220V

LED reňki:

Gyzyl, ýaşyl, mämişi, gök, ak

Durmuş:

50,000 sagat

iki sany wyklýuçatel

 

4. customörite ýasalan stil

Metal düwme wyklýuçateliniň düwme ýüzüni lazer nyşanlary, tekst we logotip düzüp bolýar we gabyk gyzyl, ýaşyl, gök, gara we mämişi alýuminiý örtükleri goldaýar.Belli bir täzelik we estetiki täsire eýe.

 

 nyşanlaryň düwmesi

 

Alýumin örtük reňki

5. Pin beýany

1、2 NC-ni görkeziň : Adatça terminaly ýapyň

3、4 NOOK görkeziň : Adatça açyk terminal

+ 、 - LED terminaly görkez : Katod bilen anody tapawutlandyrmagyň zerurlygy ýok

 6 nokat terminaly wagtlaýyn wyklýuçatel

Düwme düwmesiniň wyklýuçateliniň bu tapgyry pin terminaly we nurbat terminaly öndürilip bilner.

Terminal 19MM wyklýuçatel

6. Goramak we gurmak boýunça görkezmeler

1. Kebşirleýiş çäreleri: Nädogry kebşirleýiş amallary önümiň plastiki deformasiýasyna, wyklýuçateliň aragatnaşygynyň pesligine we ş.m. sebäp bolup biler. Ulanyjylar pin görnüşli düwme wyklýuçatellerini we signal çyralaryny ulananlarynda, kebşirlemegiň nädogry bolmagy sebäpli önümiň zaýalanmagy köplenç ýüze çykýar, şonuň üçin tölemegiňizi haýyş edýäris. sim amallary geçirilende aşakdaky nokatlara üns beriň:

2. Kebşirleýiş tizligini çaltlandyrmak üçin laýyk elektrik lehimli demir saýlaň.320 ° C-de 2 sekundyň içinde lehimlemäni tamamlamak üçin 30w-dan pes elektrik lehimli demir ulanmak maslahat berilýär.

3. Akymyň mukdary laýyk bolmaly, lehimlenende wyklýuçatel nokatlary mümkin boldugyça aşak bolmaly.

4. Kebşirleýiş birikmelerinden gaça durmak üçin mümkin boldugyça plugin terminallaryny ulanyň.