O CDOE |AGQ metal düwmesi kommutasiýa gollanmasy

1.Seriýa giriş

AGQ seriýaly metal düwme düwmeleriniň wyklýuçatellerinde super metal gurluşy we tekiz daşky dizaýny bar. Suw geçirmeýän rezin halkalar ýaly enjamlar bilen enjamlaşdyrylan açyk LED lampa monjuklaryny ulanyp, kümüş kontakt lehim aýaklaryndan ýasalan, goşmaça naprýa (eniýe (6V, 12V, 24V) , 48V, 220V….), Dürli ululykdaky diametrler: 16mm, 19mm, 22mm, 25mm, 30mm. Kellesi (paneli dakmak) IP67 suw geçirmeýär.IK08-e çenli partlama garşy synp.Mundan başga-da, LED lampa monjuklary: gyzyl, ýaşyl, gök, ak, sary. Geçmek üçin aragatnaşyk: 1NO1NC ýa-da 2NO2NC;wyklýuçatel reýtingi: 5A / 250V;Geçiş görnüşi: täzeden [dessine] ýa-da öz-özüni gulplamak [berkitmek]; Şol bir wagtyň özünde seriýada saýlama düwmesi (IP40) we gyssagly durmak düwmesi (IP65) hem bar.

AGQ seriýasy gyzgyn satuw önümimizdir.Eger gyzyklanýan bolsaňyz, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris !!!

 

AGQ wyklýuçateli

 

 

2.Tehniki parametrler

Geçiş reýtingi:

AC : 5A / 250V

Daşky gurşawyň temperaturasy:

-25 ℃ ~ + 65 ℃

Aragatnaşyk garşylygy:

≤50MΩ

Izolýasiýa garşylygy:

≥100MΩ

Dielektrik güýji:

AC1780V

Mehaniki durmuş:

0001000,000 gezek

Elektrik ömri:

, 00050,000 gezek

Geçiş gurluşy:

Breakeke arakesme nokady

Geçiş kombinasiýasy:

1NO1NC , 2NO2NC

Metal üstündäki metal partlama garşy:

IK08

Gorag synpy:

IP67

Işleýiş basyjy güýç :

3 ~ 5N

Operasiýa urgy :

3mm

Gyrgyç momenti :

5 ~ 14N

Gabyk materialy :

Nikel örtülen bürünç ain Poslamaýan polat

Düwme materialy :

Poslamaýan polat

Esasy material :

Plastiki esas

Habarlaşmak üçin material :

Kümüş garyndy

 

3.  LED lampa monjuk aýratynlyklary

Çyra monjuk görnüşi:

AC göni uniwersal

Bahalandyrylan naprýa: eniýe:

1.8V 、 2.8V 、 6V 、 12V 、 24V 、 36V 、 110V 、 220V

LED reňki:

Gyzyl, Greenaşyl, Mämişi, Gök, Ak, RG, RB, RGB

Durmuş:

50000 sagat

 

LED-iki reňkli

 

4. Adapter birleşdirijisi

Bellik: Baglanyşyk birikdirijileri we düwmeleri aýratyn satyn alynýar.

 Düwme düwmesini birleşdiriji

5. Pin beýany

NC : Adatça açyk terminal

NOOK : Adatça terminaly ýapyň

LED (+) amp Çyra terminaly anod

LED (-) amp Çyra terminaly katod

C : Köpçülik

 Yşyk-diodly indikator

6. Goramak we gurmak boýunça görkezmeler

1. Kebşirleýiş çäreleri: Nädogry kebşirleýiş amallary önümiň plastiki deformasiýasyna, wyklýuçateliň aragatnaşygynyň pesligine we ş.m. sebäp bolup biler. Ulanyjylar pin görnüşli düwme wyklýuçatellerini we signal çyralaryny ulananlarynda, kebşirlemegiň nädogry bolmagy sebäpli önümiň zaýalanmagy köplenç ýüze çykýar, şonuň üçin tölemegiňizi haýyş edýäris. sim amallary geçirilende aşakdaky nokatlara üns beriň:

2. Kebşirleýiş tizligini çaltlandyrmak üçin laýyk elektrik lehimli demir saýlaň.320 ° C-de 2 sekundyň içinde lehimlemäni tamamlamak üçin 30w-dan pes elektrik lehimli demir ulanmak maslahat berilýär.

3. Akymyň mukdary laýyk bolmaly, lehimlenende wyklýuçatel nokatlary mümkin boldugyça aşak bolmaly.

4. Kebşirleýiş birikmelerinden gaça durmak üçin mümkin boldugyça plugin terminallaryny ulanyň.