ROHS Gyzyl kelleli gümmezli neýlon gabygy 12mm suw geçirmeýän düwme düwmesi, adatça 2pins öndüriji we zawod açyň |Dahe Elektrik

Gyzyl kelleli gümmezli neýlon gabygy 12 mm suw geçirmeýän düwme düwmesi, adatça 2 açar açyň

Gysga düşündiriş:

Haryt modeli:HBDGQ12B- □ (Z) / J / PA

Deşik deşiginiň ululygy:12MM

Geçiş gymmaty:Ith: 3A, UI: 250V

Işleýiş görnüşi:Wagtlaýyn, Latching

Min.Order mukdary:50 bölek / bölek

Töleg usuly:T / T (Sim geçirmesi), Paypal, Kredit kartoçkasy

Degişli wideo:Basyň

Elýeterli enjamlar:Liftler, zarýad beriş üýşmeleri, awtomatlaşdyryş enjamlary, awtoulag serişdeleri, ýahtalar, giriş gözegçiligi, awtomatiki usulda dolandyrylýan ulaglar, tornalar, liftler, gazon otlaýjylar


Önümiň jikme-jigi

Näme üçin bizi saýlaýarys?

Haryt bellikleri

youtube
Önümiň baş sahypasy

Önümiň beýany:

Qualityokary hilli LED monjuklaryň yşyklandyrylyşy, reňkli baş görnüşleri.12 mm gurnama deşik suw geçirmeýän IP67 kümüşden ýasalan pin mini düwmesi.Öz islegiňiz üçin neýlon ýa-da sink-alýumin gabygy.Oýun kontrolleýjisinde, ekskawator operasiýa tutawajynda, motosikl tutawajynda we antomatiki enjamlarda köplenç ulanylýar.

▶ Haryt modeliniň spesifikasiýasy:

HBDGQ-seriýa-önüm-model-spesifikasiýa7

▶ Önümiň ululygy:

HBDGQ12B-10Z Önümiň ululygy

Tehniki parametr:

HBDGQ seriýaly gümmezli kelläni basmak düwmesi

Haryt modeli: HBDGQ12B- □ (Z) / J / PA
Çukuryň ululygy: 12mm
Geçiş bahasy: Ith: 3A, UI: 250V
Işleýiş görnüşi: Wagtlaýyn, Latching
Aragatnaşyk konfigurasiýasy: 1NO
Daş görnüşi: Başlyk: PBT;
Geçmek düwmesiniň gabygy: PA66;
Pyýada: PBT;
Terminalyň görnüşi: Terminal
Iş gurşawynyň temperaturasy: -25 ℃ ~ + 65 ℃
Hereket urmagy: Takmynan 2,5 mm
Baglanyş formasy: Goldaw birleşdirijisi / Kebşirleýiş sim
Baş reňki: Gyzyl / Greenaşyl / Sary / Gök / Ak / Gara
Gorag derejesi: IP67
Izolýasiýa garşylygy: ≥100MΩ
Elektrik garşylygy: AC2500V, 1min

Alyjylar bilen ýüzbe-ýüz bolýan meseleler:

S: LED bilen bu barmy?

J: "Hawa, bu neýlon gabygynyň Domed görnüşi we LED görnüşli Domed görnüşi bar. Siz dürli kelläni saýlap bilersiňiz. Çyra bilen kelläniň reňki: gyzyl, ýaşyl, gök, ak, sary."

S: Maňa köp mukdarda zat gerek.Maňa arzan bahany berip bilersiňizmi?

J: "Bahalar materiallaryň hakyky bazar bahasyna görä kesgitlenýär. Sargydyňyz uly bolsa, has gowy baha üçin ýüz tutup bileris."

S: Onuň demir gaby barmy?

J: "Hawa, önümler barada has giňişleýin bilmek isleseňiz, bize e-poçta iberip bilersiňiz ýa-da onlaýn teswir ýazyp bilersiňiz."

Ynamyňyz we goldawyňyz üçin sag boluň!


*2003-nji ýylda esaslandyrylan we düwme düwmelerini açmak ulgamynda tejribeli20 ýyldan gowrak.

*Bizde doly önümçilik liniýasy, ösen önümçilik enjamlary, synag enjamlary we synag gurallary bartalaplaryna laýyklykda amala aşyrylýarIS09001hiliň barlagy ulgamy.

*Wedünýäde iň gowy 500kärhanalaryň hyzmatdaşlygy bar.

 
*Birnäçe sebitleýin ofis: Italiýa, Günorta Koreýa, Şençzhenen, Çeh, Ispaniýa, Günorta Afrika we ş.m.
 
*Birnäçe sergä gatnaşdy:Mýunhen, Germaniýa, Koreýa elektronika sergisi, Şençzhenen ýokary tehnologiýa ýarmarkasy, Japanaponiýa, Hindistan, ABŞ we beýleki halkara sergiler.*Tehniki patentleriň birnäçesi:CCC (CQC), UL, Rohs, TUV, UL, CE we ş.m.

*Esasy önümçilik düwmeleri:Anti-wandal metal basmak düwmesiniň wyklýuçatelleri (suw geçirmeýän), plastmassa düwme düwmeleri, enjamlary dolandyrmak we paneli gurnamak üçin ýokary tok açarlary, mikro syýahat wyklýuçatelleri (liftde ulanyp bolýar), duýgur wyklýuçatel, 20a ýokary tok wyklýuçateli, signal çyrasy (görkeziji), buzzerler we düwme düwmeleri.

*Köp mukdarda belli bir arzanladyş bolup biler.

*Basmak düwmesiniň wyklýuçatellerini nirede ulanyp bolar?Cgözegçilik gutusy, lift, hereketlendiriji otly, senagat torna enjamy, Täze energiýa enjamy Zarýad beriş üýşmesi, doňdurma maşyn, blender, kofe maşyn, dolandyryş paneli, motosikl, kesiji maşyn, maşyn gurallary enjamlary, Medicalequample, awtomatlaşdyryş enjamlary, gün enjamlary, ýahta, howpsuzlyk enjamlary, ýyladyş enjamlaryny, CNC enjamlaryny, dolandyryş tutawaçlaryny, ses enjamlaryny, diý paneli we ş.m. barlaň

Düwmelerimiz giňden ulanylýar, öndürijiler tarapyndan gönüden-göni satylýar, hiline has ygtybarly we saýlamak üçin ýeterlik önüm sanawyna eýe.-Eke-täk satuw, nägileligiňiz bar bolsa arz edip bilersiňiz

 

*Resmi sosial mediýamyza üns beriň, abuna ýazylan suratlary iberiň, arzanladyşlardan we käbir önümlerden lezzet alyp bilersiňiz10% arzanladyş!!!


Önümiň düşündirişini geçirerisher sişenbe ýa-da penşenbewagtal wagtal.Önüm hakda soraglaryňyz bar bolsa, has giňişleýin öwrenmek üçin göni ýaýlymymyza tomaşa edip bilersiňiz
Täze we köne müşderilere tomaşa etmek üçin hoş geldiňiz!

Iň soňky göni ýaýlymda başlar4 s.m 11-nji awgustda (Hytaý wagty)

Goldawyňyz üçin sag boluň!

 

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň