O CDOE |Innowasiýa teklipleri 1-nji tapgyra

Innowasiýa kompaniýanyň baky ýaşaýşynyň çeşmesidir.Diňe yzygiderli öňe sürmek we täze teklipleri kabul etmek bilen kompaniýa has gowy ösmegini dowam etdirip biler.

 

 

Dolandyryşa gatnaşmak, yzygiderli gowulaşmak we işjeň innowasiýa gatnaşmak, işgärleriň innowasiýa mümkinçiligini höweslendirmek we kärhanany dolandyrmagyň innowasiýa üstünliklerini ösdürip ýetişdirmek, jemlemek, öňe sürmek we öňe sürmek üçin kompaniýamyz “Işgärleriň innowasiýasy” -ny ýörite düzdi. Ösüş höweslendiriş dolandyryş çäreleri ”hemmäni innowasiýa gatnaşmaga höweslendirmek!

 

 

Ajaýyp innowasiýa teklip baýraklary konferensiýasy

 Ajaýyp innowasiýa teklip baýraklary konferensiýasy

2022-nji ýylyň Sanjar aýynda jemi 8 innowasiýa teklibi alyndy we olaryň 4-si kompaniýa syn topary tarapyndan tassyklandy.

 

Baýrak gowşurylyş dabarasynda Operasiýa merkeziniň baş müdiriniň orunbasary Çen noýabr aýynda innowasiýa teklipleriniň umumy ýagdaýyny jemledi, soňra kompaniýanyň “Işgäriň” ähmiýetine we ykdysady peýdalaryna görä 1 sany kümüş ideýa baýragyny we innowasiýa teklipleri üçin 3 sany bürünç ideýa baýragyny saýlady. Innowasiýany gowulandyrmak höweslendiriş dolandyryş çäreleri ”elementi.Winningeňiji teklipler aşakdakylar:

 

Teklip 1: AGQ tok örtüginiň perdesi bar

Teklipiň görnüşi: düwmäniň hilini ýokarlandyrmak

Baýrak derejesi: Kümüş ideýa baýragy

 

 

Baglanyşykly önümler üçin teklipler : AGQ seriýaly düwme düwmesi

Adapter gurnama deşigi: 16mm, 19mm, 22mm, 25mm, 30mm

Işleýiş görnüşi: Wagtlaýyn, Latching

Habarlaşmagyň görnüşi: 1NO1NC , 2NO2NC

Terminalyň görnüşi: Pin terminaly (connörite birikdirijileri satyn alyp bolýar)

 

 düwmäni basmak ip67

Teklip 2: currentokary basyşly sim (enjam armaturasy)

Teklipiň görnüşi: Biznes tehnologiýasy innowasiýasy

Baýrak derejesi: Bürünç ideýa baýragy

 

 

Baglanyşykly önümler üçin teklipler : D22C ýokary tok basmak düwmesi

Adapteriň deşigi: 19mm, 22mm, 25mm, 30mm

Işleýiş görnüşi: Wagtlaýyn, Latching

Habarlaşmagyň görnüşi: 2no

Terminalyň görnüşi: Sim bilen

 

Sim bilen 10amp ýokary tok

 

3-nji teklip: currentokary tok statiki kontakt perdesi sim

Teklipiň görnüşi: Biznes tehnologiýasy innowasiýasy

Baýrak derejesi: Bürünç ideýa baýragy

 

Baglanyşykly önümler üçin teklipler : D22C ýokary tok basmak düwmesi

Adapteriň deşigi: 16mm, 19mm, 22mm

Işleýiş görnüşi: Wagtlaýyn, Latching

Habarlaşmagyň görnüşi: 1NO , 1NO1NC (22mm)

Terminalyň görnüşi: Terminaly berkitmek (Birikdirijini satyn almak bilen mugt alyň)

 

basmak düwmesi wyklýuçatel 10amp

Teklip 4: Sim seriýaly gabyk üçin esasy armatura

Teklipiň görnüşi: Biznes tehnologiýasynyň innowasiýasy, hilini ýokarlandyrmak

Baýrak derejesi: Bürünç ideýa baýragy

 

Baglanyşykly önümler üçin teklipler : GQ seriýaly ýokary tok basmak düwmesi

Adapteriň deşigi: 16mm, 19mm, 22mm

Işleýiş görnüşi: Wagtlaýyn

Habarlaşmagyň görnüşi: 1NO

Terminalyň görnüşi: Terminal, nurbat terminaly

 düwme düwmesi 22mm

 

Gündelik işimizden innowasiýa teklipleri toplanmaly we esaslara esaslanmaly we ownuk problemalary gowulaşdyrmak üçin bilelikde işlemeli.Diňe az mukdarda uly ösüş gazanyp biler we diňe şondan soň innowasiýanyň we gowulaşmagyň hakyky manysyna düşünip bileris.

 

Employeeshli işgärleriň işjeň gatnaşmagyna we tekliplerini aýtmagyna garaşylýar.