ROHS 20a Currentokary tokly suw geçirmeýän pursat 1no1nc 2no2nc Tekiz tegelek kelle 22mm Çyra öndüriji we zawod bilen plastmassa kommutator |Dahe Elektrik

20a Currentokary tok geçirmeýän pursat 1no1nc 2no2nc Tekiz tegelek kelle 22mm çyralar bilen plastmassa kommutator

Gysga düşündiriş:

Haryt modeli:HBD-K20A- □ (D)

Deşik deşiginiň ululygy:22MM

Geçiş gymmaty:Ith: 20A, UI: 660V

Işleýiş görnüşi:Wagtlaýyn, Latching

Min.Order mukdary:20 bölek / bölek

Töleg usuly:T / T (Sim geçirmesi), Paypal, Kredit kartoçkasy

Degişli wideo:Basyň

Elýeterli enjamlar:Liftler, zarýad beriş üýşmeleri, awtomatlaşdyryş enjamlary, awtoulag serişdeleri, ýahtalar, giriş gözegçiligi, awtomatiki usulda dolandyrylýan ulaglar, tornalar, liftler, gazon otlaýjylar


Önümiň jikme-jigi

Näme üçin bizi saýlaýarys?

Haryt bellikleri

youtube
Önümiň baş sahypasy

▶ Önümiň beýany:

Currentokary tok öçüriji enjam Düwme wyklýuçateli 660V naprýa .eniýe, magnit ýaýly zarýad enjamy aýrylanda ýokary tok sebäpli dörän uçguny azaldyp biler.22MM monta hole deşigi, köp funksiýaly aragatnaşyk görnüşini goldaýar, bir kontaktda adatça açyk we adatça ýapyk.

Haryt modeliniň spesifikasiýasy:

Model spesifikasiýasy

Haryt ölçegi:

HBD-K20A-22 Önümiň ululygy

Tehniki parametr:

HBD-K20A seriýasy Tekiz tegelek kelläni basmak düwmesi

Haryt modeli: HBD-K20A- □ (D)
Çukuryň ululygy: 22mm
Geçiş bahasy: Ith: 20A, UI: 660V
Işleýiş görnüşi: Wagtlaýyn, Latching
Aragatnaşyk konfigurasiýasy: 1NO1NC, 2NO2NC
Daş görnüşi: Başlyk: PA66;
Geçmek düwmesiniň üstü: HK;
Habarlaşmak üçin: Kümüş garyndy;
Terminalyň görnüşi: Buraw terminaly
Iş gurşawynyň temperaturasy: -25 ℃ ~ + 65 ℃ ;
Baglanyş formasy: Sim bilen;
Çyra monjuk parametrleri
Bahalandyrylan naprýa: eniýe: 6V / 12V / 24V / 36V / 110V / 220V; (Beýleki naprýa .eniýeleri sazlap bolýar)
Bahalandyrylan tok: ≤20mA
Reňk: Gyzyl / Greenaşyl / Sary / Mämişi / Gök / Ak
Durmuş: 50000 sagat
Gorag derejesi: IP65
Aragatnaşyk garşylygy: ≤50mΩ
Izolýasiýa garşylygy: ≥100MΩ
Elektrik garşylygy: AC2500V, 1min
Durmuş
Elektrik bölegi: Bahalandyrylan ýük astynda 50,000 gezek işlediň
Mehaniki bölegi: 1000,000 gezek adaty bolmadyk hereket ýok

Alyjylar tarapyndan ýüze çykýan meseleler:

S: Nusga berip bilersiňizmi?Nusgalar mugtmy?

J: “Hawa, nusgalary berip bileris.Nusga tölegini ýygnarys (1-3 sany) we iberiş bahasy üçin tölemeli bolarsyňyz.Resmi sargyt bereniňizde, nusga tölegini size gaýtaryp bereris "-diýdi.

S: Adatça açyk aragatnaşyk isleýärin, bu edermi?

J: “Hawa, mesele ýok.Diňe adaty açyk aragatnaşyk birikdirmeli, beýleki aragatnaşyk birikdirilmeýär. "

S: Bu modeliň iň ýokary suw geçirmeýän reýtingi?

J: "Bu modeliň suw geçirmeýän reýtingi IP65-e çenli."

Ynamyňyz we goldawyňyz üçin sag boluň!


*2003-nji ýylda esaslandyrylan we düwme düwmelerini açmak ulgamynda tejribeli20 ýyldan gowrak.

*Bizde doly önümçilik liniýasy, ösen önümçilik enjamlary, synag enjamlary we synag gurallary bartalaplaryna laýyklykda amala aşyrylýarIS09001hiliň barlagy ulgamy.

*Wedünýäde iň gowy 500kärhanalaryň hyzmatdaşlygy bar.

 
*Birnäçe sebitleýin ofis: Italiýa, Günorta Koreýa, Şençzhenen, Çeh, Ispaniýa, Günorta Afrika we ş.m.
 
*Birnäçe sergä gatnaşdy:Mýunhen, Germaniýa, Koreýa elektronika sergisi, Şençzhenen ýokary tehnologiýa ýarmarkasy, Japanaponiýa, Hindistan, ABŞ we beýleki halkara sergiler.*Tehniki patentleriň birnäçesi:CCC (CQC), UL, Rohs, TUV, UL, CE we ş.m.

*Esasy önümçilik düwmeleri:Anti-wandal metal basmak düwmesiniň wyklýuçatelleri (suw geçirmeýän), plastmassa düwme düwmeleri, enjamlary dolandyrmak we paneli gurnamak üçin ýokary tok açarlary, mikro syýahat wyklýuçatelleri (liftde ulanyp bolýar), duýgur wyklýuçatel, 20a ýokary tok wyklýuçateli, signal çyrasy (görkeziji), buzzerler we düwme düwmeleri.

*Köp mukdarda belli bir arzanladyş bolup biler.

*Basmak düwmesiniň wyklýuçatellerini nirede ulanyp bolar?Cgözegçilik gutusy, lift, hereketlendiriji otly, senagat torna enjamy, Täze energiýa enjamy Zarýad beriş üýşmesi, doňdurma maşyn, blender, kofe maşyn, dolandyryş paneli, motosikl, kesiji maşyn, maşyn gurallary enjamlary, Medicalequample, awtomatlaşdyryş enjamlary, gün enjamlary, ýahta, howpsuzlyk enjamlary, ýyladyş enjamlaryny, CNC enjamlaryny, dolandyryş tutawaçlaryny, ses enjamlaryny, diý paneli we ş.m. barlaň

Düwmelerimiz giňden ulanylýar, öndürijiler tarapyndan gönüden-göni satylýar, hiline has ygtybarly we saýlamak üçin ýeterlik önüm sanawyna eýe.-Eke-täk satuw, nägileligiňiz bar bolsa arz edip bilersiňiz

 

*Resmi sosial mediýamyza üns beriň, abuna ýazylan suratlary iberiň, arzanladyşlardan we käbir önümlerden lezzet alyp bilersiňiz10% arzanladyş!!!


Önümiň düşündirişini geçirerisher sişenbe ýa-da penşenbewagtal wagtal.Önüm hakda soraglaryňyz bar bolsa, has giňişleýin öwrenmek üçin göni ýaýlymymyza tomaşa edip bilersiňiz
Täze we köne müşderilere tomaşa etmek üçin hoş geldiňiz!

Iň soňky göni ýaýlymda başlar4 s.m 11-nji awgustda (Hytaý wagty)

Goldawyňyz üçin sag boluň!

 

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň