ROHS 19mm Pin Terminal 24v Çyralar Wagtlaýyn basmak düwmesiniň halkasy Led kommutator nyşany öndüriji we zawod |Dahe Elektrik

19mm Pin Terminal 24v Çyralar pursat basmak düwmesiniň halkasy Led kommutator nyşany

Gysga düşündiriş:

Haryt modeli:HBDS1-AGQ19F- □ ET (Z) / J / S (N)

Deşik deşiginiň ululygy:19MM

Geçiş gymmaty:Ith: 5A, UI: 250V

Işleýiş görnüşi:Wagtlaýyn, Latching

Min.Order mukdary:40 bölek / bölek

Töleg usuly:T / T (Sim geçirmesi), Paypal, Kredit kartoçkasy

Degişli wideo:Basyň

Elýeterli enjamlar:Liftler, zarýad beriş üýşmeleri, awtomatlaşdyryş enjamlary, awtoulag serişdeleri, ýahtalar, giriş gözegçiligi, awtomatiki usulda dolandyrylýan ulaglar, tornalar, liftler, gazon otlaýjylar


Önümiň jikme-jigi

Näme üçin bizi saýlaýarys?

Haryt bellikleri

youtube
Önümiň baş sahypasy

▶ Önümiň beýany:

Wandala garşy gabygyň tekiz kellesi 19mm monta hole deşikli wyklýuçatel, kuwwat nyşanynyň görnüşi yşyklandyrylýar. Baş ölçeginiň diametri 21,8mm, Içerki suw geçirmeýän kauçuk halka, IP67-e çenli baş suw geçirmeýän. Şeýle hem gabat gelýän birleşdirijini satyn alyp bilersiňiz, simler ýönekeý we çalt .

▶ Haryt modeliniň spesifikasiýasy:

HBDS1-AGQ-Önüm-Model-spesifikasiýa2

Haryt ölçegi:

HBDS1-AGQ19F-11ET-JS Önümiň ululygy
HBDS1-AGQ19F-11ET-JS Önümiň ululygy 2

Tehniki parametr:

HBDS1-AGQ19 seriýaly tekiz kelle halkasy we güýç nyşany LED wyklýuçateli

Haryt modeli: HBDS1-AGQ19F- □ ET (Z) / J / S (N)
Çukuryň ululygy: 19MM
Geçiş bahasy: Ith: 5A, UI: 250V
Işleýiş görnüşi: Wagtlaýyn, Latching
Aragatnaşyk konfigurasiýasy: 1NO1NC, 2NO2NC
Daş görnüşi: Kellesi: Poslamaýan polat / HK;
Geçmek düwmesiniň üstü: Poslamaýan polat / Nikel örtülen bürünç;
Pyýada: PBT;
Habarlaşmak üçin: Kümüş garyndy;
Terminalyň görnüşi: Terminal
Iş gurşawynyň temperaturasy: -40 ℃ ~ + 65 ℃
Hereket urmagy: Takmynan 3.2mm
Baglanyş formasy: Goldaw birleşdirijisi / Kebşirleýiş sim;
Çyra monjuk parametrleri
Bahalandyrylan naprýa: eniýe: 6V / 12V / 24V / 36V / 110V / 220V
Bahalandyrylan tok: ≤20mA
Reňk: Gyzyl / Greenaşyl / Sary / Mämişi / Gök / Ak
Durmuş: 50000 sagat
Gorag derejesi: IP67
Aragatnaşyk garşylygy: ≤50mΩ
Izolýasiýa garşylygy: ≥100MΩ
Elektrik garşylygy: AC2500V, 1min
Durmuş
Elektrik bölegi: Bahalandyrylan ýük astynda 50,000 gezek işlediň
Mehaniki bölegi: 1000,000 gezek adaty bolmadyk hereket ýok

Alyjylar tarapyndan ýüze çykýan meseleler:

S: Bu seriýada başga görnüşler barmy?

J: “Düwmeleriň kelleleriniň degişlilikde dokuz görnüşi bar: Tekiz tegelek kelle, Headokarky kelle, nokat, ýokary kelleli nokat LED, halka, ýokary kelleli halka LED, tekiz tegelek baş güýç nyşany, LED bilen ýokary kelleli güýç nyşany, halka yşyk-diodly tok nyşany. ”

S: Düwme birikdirijisini aýratyn satyn almalymy?

J: "Baglaýjylary aýratyn satyn almak zerur, düwme önümlerini satyn alanyňyzda esbaplar berilmeýär"

S: 2NO2NC iki adatça açyk we ikisi adatça ýapyk, şeýlemi?

J: "Hawa," ”OK" adatça açyk diýmekdir, "NC" adatça ýakyn ölçelýär. "

 Ynamyňyz we goldawyňyz üçin sag boluň!


*2003-nji ýylda esaslandyrylan we düwme düwmelerini açmak ulgamynda tejribeli20 ýyldan gowrak.

*Bizde doly önümçilik liniýasy, ösen önümçilik enjamlary, synag enjamlary we synag gurallary bartalaplaryna laýyklykda amala aşyrylýarIS09001hiliň barlagy ulgamy.

*Wedünýäde iň gowy 500kärhanalaryň hyzmatdaşlygy bar.

 
*Birnäçe sebitleýin ofis: Italiýa, Günorta Koreýa, Şençzhenen, Çeh, Ispaniýa, Günorta Afrika we ş.m.
 
*Birnäçe sergä gatnaşdy:Mýunhen, Germaniýa, Koreýa elektronika sergisi, Şençzhenen ýokary tehnologiýa ýarmarkasy, Japanaponiýa, Hindistan, ABŞ we beýleki halkara sergiler.*Tehniki patentleriň birnäçesi:CCC (CQC), UL, Rohs, TUV, UL, CE we ş.m.

*Esasy önümçilik düwmeleri:Anti-wandal metal basmak düwmesiniň wyklýuçatelleri (suw geçirmeýän), plastmassa düwme düwmeleri, enjamlary dolandyrmak we paneli gurnamak üçin ýokary tok açarlary, mikro syýahat wyklýuçatelleri (liftde ulanyp bolýar), duýgur wyklýuçatel, 20a ýokary tok wyklýuçateli, signal çyrasy (görkeziji), buzzerler we düwme düwmeleri.

*Köp mukdarda belli bir arzanladyş bolup biler.

*Basmak düwmesiniň wyklýuçatellerini nirede ulanyp bolar?Cgözegçilik gutusy, lift, hereketlendiriji otly, senagat torna enjamy, Täze energiýa enjamy Zarýad beriş üýşmesi, doňdurma maşyn, blender, kofe maşyn, dolandyryş paneli, motosikl, kesiji maşyn, maşyn gurallary enjamlary, Medicalequample, awtomatlaşdyryş enjamlary, gün enjamlary, ýahta, howpsuzlyk enjamlary, ýyladyş enjamlaryny, CNC enjamlaryny, dolandyryş tutawaçlaryny, ses enjamlaryny, diý paneli we ş.m. barlaň

Düwmelerimiz giňden ulanylýar, öndürijiler tarapyndan gönüden-göni satylýar, hiline has ygtybarly we saýlamak üçin ýeterlik önüm sanawyna eýe.-Eke-täk satuw, nägileligiňiz bar bolsa arz edip bilersiňiz

 

*Resmi sosial mediýamyza üns beriň, abuna ýazylan suratlary iberiň, arzanladyşlardan we käbir önümlerden lezzet alyp bilersiňiz10% arzanladyş!!!


Önümiň düşündirişini geçirerisher sişenbe ýa-da penşenbewagtal wagtal.Önüm hakda soraglaryňyz bar bolsa, has giňişleýin öwrenmek üçin göni ýaýlymymyza tomaşa edip bilersiňiz
Täze we köne müşderilere tomaşa etmek üçin hoş geldiňiz!

Iň soňky göni ýaýlymda başlar4 s.m 11-nji awgustda (Hytaý wagty)

Goldawyňyz üçin sag boluň!

 

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň