ROHS 12v 16mm Led Moment Pushbutton Mini Ring yşyklandyrylan poslamaýan polatdan öndüriji we zawod |Dahe Elektrik

12v 16mm “Led Moment Pushbutton Mini Ring” yşyklandyrylan poslamaýan polat kommutator

Gysga düşündiriş:

Haryt modeli:HBDGQ16SF- □ W (E) / J / S.

Deşik deşiginiň ululygy:16MM

Geçiş gymmaty:Ith: 50mA, UI: 12V

Işleýiş görnüşi:Wagtlaýyn

Min.Order mukdary:40 bölek / bölek

Töleg usuly:T / T (Sim geçirmesi), Paypal, Kredit kartoçkasy

Degişli wideo:Basyň

Elýeterli enjamlar:Kofe maşynlary, kompýuterler, çäýnekler, süzgüçler, zarýad beriş stansiýalary, lukmançylyk enjamlary, kofe maşynlary, ýahtalar, nasos dolandyryş panelleri, gapy kelleleri, şahlar, kompýuterler, motosikller, awtoulaglar, traktorlar, stereo


Önümiň jikme-jigi

Näme üçin bizi saýlaýarys?

Haryt bellikleri

youtube
Önümiň baş sahypasy

Önümiň beýany:

12v 16mm gysga wagtlaýyn düwmejik kiçijik tok mikro wyklýuçateli. Gara rezin halka suw geçirmeýän IP67 bilen enjamlaşdyrylan gyzyl we ýaşyl iki reňkli goldaw.

▶ Haryt modeliniň spesifikasiýasy:

HBDGQ-Önüm-Model-spesifikasiýa10

Haryt ölçegi:

Tehniki parametr:

HBDGQ16SF seriýaly tekiz tegelek kelleli yşyklandyrylan düwme

Haryt modeli: HBDGQ16SF- □ W (E) / J / S.
Çukuryň ululygy: 16mm
Baş görnüşi: Tekiz kelle / halka yşyklandyrylýar
Geçiş bahasy: Ith: 50mA, UI: 12V
Işleýiş görnüşi: Wagtlaýyn
Aragatnaşyk konfigurasiýasy: 1NO
Daş görnüşi: Kellesi: Poslamaýan polat;
Geçmek düwmesiniň üstü: Poslamaýan polat;
Pyýada: PBT;
Terminalyň görnüşi: Sim bilen
Iş gurşawynyň temperaturasy: -25 ℃ ~ + 65 ℃
Hereket urmagy: Takmynan 0,5mm
Baglanyş formasy: Goldaw birleşdirijisi / Kebşirleýiş sim
Çyra monjuk parametrleri
Bahalandyrylan naprýa: eniýe: 6V / 12V
Bahalandyrylan tok: ≤20mA
Reňk: Gyzyl / Greenaşyl / Sary / Mämişi / Gök / Ak (3-e çenli reňk çyrasy düzülip bilner)
Durmuş: 50000 sagat
Gorag derejesi: IP67
Aragatnaşyk garşylygy: ≤50mΩ
Izolýasiýa garşylygy: ≥100MΩ
Elektrik garşylygy: AC250V, 1min
Durmuş
Elektrik bölegi: Bahalandyrylan ýük astynda 50,000 gezek işlediň
Mehaniki bölegi: 1000,000 gezek adaty bolmadyk hereket ýok

Alyjylar bilen ýüzbe-ýüz bolýan meseleler:

S: Kuwwat nyşany bolan halka LED ýasap bilersiňizmi?

J: "Önümçiligi goldaň, ýöne belli bir mukdar gerek, sebäbi bu adaty stil däl."

S: Bir polýus ON / OFF wyklýuçateli barmy?

J: "NOOK, bagyşlaň. Häzirlikçe diňe bir polýus wagtlaýyn."

S: Elektrik birikmesi üçin zynjyr diagrammasy bolup bilermi?

J: "Hawa, aragatnaşyk maglumatlaryňyzy goýsaňyz, size ibereris".


*2003-nji ýylda esaslandyrylan we düwme düwmelerini açmak ulgamynda tejribeli20 ýyldan gowrak.

*Bizde doly önümçilik liniýasy, ösen önümçilik enjamlary, synag enjamlary we synag gurallary bartalaplaryna laýyklykda amala aşyrylýarIS09001hiliň barlagy ulgamy.

*Wedünýäde iň gowy 500kärhanalaryň hyzmatdaşlygy bar.

 
*Birnäçe sebitleýin ofis: Italiýa, Günorta Koreýa, Şençzhenen, Çeh, Ispaniýa, Günorta Afrika we ş.m.
 
*Birnäçe sergä gatnaşdy:Mýunhen, Germaniýa, Koreýa elektronika sergisi, Şençzhenen ýokary tehnologiýa ýarmarkasy, Japanaponiýa, Hindistan, ABŞ we beýleki halkara sergiler.*Tehniki patentleriň birnäçesi:CCC (CQC), UL, Rohs, TUV, UL, CE we ş.m.

*Esasy önümçilik düwmeleri:Anti-wandal metal basmak düwmesiniň wyklýuçatelleri (suw geçirmeýän), plastmassa düwme düwmeleri, enjamlary dolandyrmak we paneli gurnamak üçin ýokary tok açarlary, mikro syýahat wyklýuçatelleri (liftde ulanyp bolýar), duýgur wyklýuçatel, 20a ýokary tok wyklýuçateli, signal çyrasy (görkeziji), buzzerler we düwme düwmeleri.

*Köp mukdarda belli bir arzanladyş bolup biler.

*Basmak düwmesiniň wyklýuçatellerini nirede ulanyp bolar?Cgözegçilik gutusy, lift, hereketlendiriji otly, senagat torna enjamy, Täze energiýa enjamy Zarýad beriş üýşmesi, doňdurma maşyn, blender, kofe maşyn, dolandyryş paneli, motosikl, kesiji maşyn, maşyn gurallary enjamlary, Medicalequample, awtomatlaşdyryş enjamlary, gün enjamlary, ýahta, howpsuzlyk enjamlary, ýyladyş enjamlaryny, CNC enjamlaryny, dolandyryş tutawaçlaryny, ses enjamlaryny, diý paneli we ş.m. barlaň

Düwmelerimiz giňden ulanylýar, öndürijiler tarapyndan gönüden-göni satylýar, hiline has ygtybarly we saýlamak üçin ýeterlik önüm sanawyna eýe.-Eke-täk satuw, nägileligiňiz bar bolsa arz edip bilersiňiz

 

*Resmi sosial mediýamyza üns beriň, abuna ýazylan suratlary iberiň, arzanladyşlardan we käbir önümlerden lezzet alyp bilersiňiz10% arzanladyş!!!


Önümiň düşündirişini geçirerisher sişenbe ýa-da penşenbewagtal wagtal.Önüm hakda soraglaryňyz bar bolsa, has giňişleýin öwrenmek üçin göni ýaýlymymyza tomaşa edip bilersiňiz
Täze we köne müşderilere tomaşa etmek üçin hoş geldiňiz!

Iň soňky göni ýaýlymda başlar4 s.m 11-nji awgustda (Hytaý wagty)

Goldawyňyz üçin sag boluň!

 

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň